[CLIP] Ardhja e Imam Mehdiut - El Jemeni dhe Khorasani - English sub Albanian

  • Embed Video

18085 Views


[CLIP] Ardhja E Imam Mehdiut - El Jemeni Dhe Khorasani - English Sub Albanian
  • Published On: 03-04-2013
Ka shume hadithe te Ehlibejtit a.s. te cilat paralajmerojne shenjat e ardhjes se Imamit shpetimtare Mehdiut a.s. nder te cilat eshte edhe shfaqja e Khorasanit dhe e El Jemenit. Per Khorasanin thuhet qe do te kete pushtet dhe se nga dora e tij do ti dorezohet flamuri i Islamit Imam Mehdiut ndersa... Show More >>
uag.shiatv.net