فیلم کامل سخنرانی خانم زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی - Jan 2020 - Fars

  • Embed Video

647 Views


فیلم کامل سخنرانی خانم زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی - Jan 2020 - Fars
  • Published On: 15-01-2020
در روز رستاخیز تهران و وداع تاریخی مردم مؤمن و قدرشناس آن با سردار بزرگ و پر افتخار اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب... Show More >>