کسی که یاری مثل تو داره - محمود کریمی | Farsi sub English Urdu Arabic

  • Embed Video

273 Views


کسی که یاری مثل تو داره - محمود کریمی | Farsi Sub English Urdu Arabic
  • Published On: 16-04-2019
سرود قدیمی: کسی که یاری مثل تو داره ،بیاره یه سر زلف تو تموم عالم، ندارهدل خراب من شده بیمار عشقت سرمو می ذارم روی دیوار عشقت، گل عزیز دل زهرا بانوای حاج محمود کریمی... Show More >>